Close

Dây truyền sản xuất thùng phuy 10 cái/phút

Liên hệ

Mô tả sản phẩm

KPM Vina cung cấp dây truyền sản xuất thùng phuy tốc độ 2 cái /phút

KPM Vina cung cấp dây truyền sản xuất thùng phuy tốc độ 5 cái /phút

KPM Vina cung cấp dây truyền sản xuất thùng phuy tốc độ 7 cái /phút

KPM Vina cung cấp dây truyền sản xuất thùng phuy tốc độ 10 cái /phút

 

Mọi sự hỗ trợ về dây truyền sản xuất thùng phuy xin liên hệ hotline 0966701080